Članicom Saveza može postati svaka studentska udruga koja okuplja studente Filozofskog fakulteta, ima sjedište na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te koja je zainteresirana za rad u Savezu i koja prihvaća odredbe Statuta. Članicom Saveza udruga postaje potpisivanjem pristupnice (Formular 1) i imenovanjem delegata (Formular 2) od strane ovlaštene osobe udruge te upisom u Knjigu članica od strane ovlaštene osobe Saveza.

Popis članica SSUFF-a s linkovima na službene stranice

Inicijativa za femistički Filozofski

Klub studenata anglistike “X.a.”

Klub studenata etnologije i kulturne antropologije (KSEKA)

Klub studenata indologije “Taraṅgiṇī”

Klub studenata južne slavistike “A-302”

Klub studenata komparativne književnosti (Klub “K.”)

Klub studenata kroatistike “SKUP”

Klub studenata lingvistike Asterisk “KSL Asterisk”

Klub studenata povijesti “ISHA Zagreb”

Klub studenata psihologije “STUP”

Klub studenata sociologije “Diskrepancija”

Klub studenata ukrajinistike (KSU)