Savez studentskih udruga
Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

Savez studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (skraćeno: SSUFF) je savez udruga koji su osnovale neovisne studentske udruge Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata.

Ciljevi Saveza

– međusobno povezivanje i suradnja studentskih udruga Filozofskog fakulteta;
– promicanje, razvitak, unapređenje i zastupanje interesa studentskih udruga Filozofskog fakulteta;
– upravljanje zajedničkim resursima studentskih udruga Filozofskog fakulteta;
– promicanje, razvitak i unapređenje akademskog, istraživačkog i znanstvenog događaja unutar i izvan okvira Filozofskog fakulteta;
– djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata;
– zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;
– utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
– sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta;
– doprinos razvoju modernog i autonomnog Sveučilišta;
– doprinos ostvarivanu modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva;
– povezivanje i suradnja s drugim studentskim, omladinskim i drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– okupljanje studentskih udruga Filozofskog fakulteta te briga o studentskom standardu i socijalnom statusu;
– pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata, studentskih udruga te upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija;
– poticanje znanstveno-istraživačkog rada i strukovnog usavršavanja studenata Filozofskog fakulteta organizacijom tribina, radionica, konferencija, simpozija, skupova, seminara i ostalih stručnih događanja;
– organiziranje stručnih izleta i putovanja u trajanju do najviše dva dana, s jednim noćenjem;
– izdavanje publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata i studentskih udruga, a u skladu sa zakonskim propisima;
– organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;
– povezivanje i suradnja sa srodnim studentskim organizacijama, institucijama i ustanovama te drugim nevladinim i studentskim udrugama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Statut Saveza studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je ovdje.