Adresa

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dvorana A-015

E-mail

ssuff@ffzg.hr
ssuffzg@gmail.com