Članicom Saveza može postati svaka studentska udruga koja okuplja studente Filozofskog fakulteta, ima sjedište na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te koja je zainteresirana za rad u Savezu i koja prihvaća odredbe Statuta. Članicom Saveza udruga postaje potpisivanjem pristupnice (koju zatražite putem maila: ssuff@ffzg.hr) od strane ovlaštene osobe udruge i ovlaštene osobe Saveza te upisom u Knjigu članica.

Popis članica SSUFF-a s linkovima na službene stranice

Klub studenata anglistike “X.a.”

Klub studenata etnologije i kulturne antropologije (KSEKA)

Klub studenata indologije “Taraṅgiṇī”

Klub studenata južne slavistike “A-302”

Klub studenata komparativne književnosti (Klub “K.”)

Klub studenata kroatistike “SKUP”

Klub studenata lingvistike Asterisk “KSL Asterisk”

Klub studenata povijesti “ISHA Zagreb”

Klub studenata psihologije “STUP”

Klub studenata sociologije “Diskrepancija”