Kolege iz Otvorene medijske grupacije pozivaju sve zainteresirane studente da drže satove djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Od mladih iz doma postoji interes za engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski i turski jezik. Sve zainteresirane studente pozivamo da se prijave tako da ispune obrazac koji se nalazi na https://goo.gl/forms/4XVwd6tzO1FoOsi53.